25.6.2020.
Neradni dan za visoko učilište.
Ljetni ispitni rok.
Akademska godina.