31.8.2020.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.