Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematička analiza
Kratica: 11A02Opterećenje: 60(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 45(A) + 0(PRJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu