Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Studij geodezije i geoinformatike, Izborni predmeti za akademsku godinu 2006/2007

Semestar 1
Izborni predmeti u 1. semestru > Bira se ukupno 2 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
11B01*Osnove informatike100100002.0
11B03*Poslovna komunikacija100010005.0
11B02*Uvod u geodeziju200000002.0
Semestar 2
Izborni predmeti u 2. semestru > Bira se ukupno 3 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
12B01Osnove engleskog jezika struke100010003.0
12B02Osnove njemačkog jezika struke100010003.0
12B04Osnove zemljišno-knjižnog prava200000003.0
12B03Sferna trigonometrija100000103.0
Semestar 3
Izborni predmeti u 3. semestru > Bira se ukupno 5 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
23B01Engleski jezik u funkciji struke100010003.0
23B02Njemački jezik u funkciji struke100010003.0
11B01*Osnove informatike100100002.0
11B03*Poslovna komunikacija100010005.0
23B03Topografija200000003.0
11B02*Uvod u geodeziju200000002.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu