Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Katastar
Kratica: 23A03Opterećenje: 45(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 45(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači: mr. sc. Vlado Cetl ( Projektantske vježbe )
Mario Mađer dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Baldo Stančić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Potrebe za upisnicima. Zemlja-zemljište. Nekretnine. Upis nekretnina i prava u Hrvatskoj.
Osnovne značajke upisnika. Franciskanski katastar. Djelatnosti u katastru nekretnina
(zemljišta). Nadležnosti. Ovlaštenja. Katastarska izmjera. Katastarska čestica. Sadržaj i svrha
katastra. Katastarski operat. Katastarske teritorijalne jedinice. Temelj izmjere i metode.
Numeracija čestica. Izlaganje podatka na javni uvid. Izrada katastarskog operata. Dijelovi
katastarskog operata. Tehnički dio. Knjižni dio. Baza zemljišnih podataka. Održavanje
podataka. Provođenje promjena. Održavanje izmjere - elaborat. Prijavni list. Diobni nacrt.
Unos promjena. Zbirka isprava. Prijavljivanje Zemljišnoj knjizi. Konzistencija operata.
Obnavljanje (reambulacija) katastra. Čuvanje dokumentacije katastra. Ured za katastar.
Zemljišna knjiga. Dvojni sustav upisa. Upravna struktura. Ostali upisnici (katastri). Upis
posebnih dijelova nekretnine. Javna dobra, opća dobra i pomorsko dobro. Upisnici u svijetu.
Upis isprava -naslova. Upravljanje katastrom i odgovornosti. Financije i strategija cijena.
Tehničke metode. Definicija, omeđavanje i prikaz međa. Uloga geodeta. Thorensov katastar.
Europski parcelarni katastar. Register of Deeds. Land registry. Učinkovit pristup podacima.
Probici reforme upisnika. Promjene pravnog sustava. Djelatnost katastarskog ureda. Pristup
podacima.
Izrada elaborata za provođenje promjena u upisnicima nekretnina i prava na njima.
Obavezna literatura:
1. Roić, M.: Katastar - interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2005.
2. Roić, M., Medić, V., Fanton, I., : Katastar zemljišta i zemljišna knjiga - interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 1999.Geodetski fakultet, Zagreb 1999.
3. Larsson, G.: Land registration and cadastral systems, Longman Scientific Tehnical, London 1991
4. Narodne novine: Propisi
Preporučena literatura:
5. Hrvatsko geodetsko društvo (1997): Zbornik radova Prvog Hrvatskog kongresa o katastru, urednici: Roić/Kapović, Zagreb.
6. Hrvatsko geodetsko društvo (2001): Zbornik radova Drugog Hrvatskog kongresa o katastru, urednici: Roić/Kapović, Zagreb.
7. Hrvatsko geodetsko društvo (1999): Zbornik radova Simpozija Državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustavi, urednici: Kapović/Roić, Zagreb.
8. Gavella, N., Gliha, I., Josipović, T., Stipković, Z. (1998): Stvarno pravo, Informator, Zagreb
9. Pavić, Đ., Crnić, J., Duić, F. (1969): Prava na nekretninama, Informatorovi priručnici I, II i II. Zagreb.
10. Staudler, D., Williamson, I., Kaufman, J. (1998): Benchmarking Cadastral Systems, The Australian Surveyor, Vol. 42, No. 3, pp. 87-106.
11. Hrbek, F. (1991): Katasterwesen I, folije s predavanja, TU Beč.
12. Kriegel, O., Dresbach, D. (1985): Kataster ABC, Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe.
13. DVW (1993): Grundbuch- und Katastersysteme in der Bundesrepublik Deutschland - Entwicklung und aktueller Stand, Wittwer Verlag, Stuttgart.
14. Huser, M. (1994): Schweizerisches Vermessungsrecht, Freiburg.
15. Kaufman, J., Staudler, D. (1998): Cadastre 2014, FIG publication.
16. FIG (1995). The FIG Statement on the Cadastre, Pub. No. 11.
17. Hensen, J. (1995): Basic Principles of the Main Cadastral Systems in the World, Seminar FIG, Delft-Nizozemska.
18. Hawerk, W. (1995): Grundbuch and Cadastral Systems in Germany, Austria and Switzerland, Seminar FIG, Delft-Nizozemska.
19. Bundesamt fuer Eich und Vermessungswesen (1994): Grenzkataster, 1. Auflage, Beč.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu