Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski referentni okviri
Kratica: 24A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Izvođači: mr. sc. Milan Rezo ( Laboratorijske vježbe )
Danijel Šugar dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvod u mehaniku gibanja umjetnih Zemljinih satelita. Određivanje položaja satelita u nekom
trenutku iz poznatih parametara gibanja satelita. Trodimenzionalni Kartezijev koordinatni
sustav. Lokalni inercijalni sustav, globalni približno-inercijalni sustav, osnovni paradoks
astrometrijskih inercijalnih sustava. Konvencionalni svemirski referentni (kvazi-inercijalni)
sustav (CRF) i Fermi-propagacija. Mehanika rotacijskog gibanja Zemlje oko njene osi:
objašnjenje precesije i nutacije Zemljine osi, kao i gibanja polova, sustavi vremena.
Konvencionalni terestrički referentni sustav (TRF), fiksiran za Zemlju preko geodetskog
datuma (ne nužno geocentrički). Međunarodni terestrički referentni sustav (ITRS)
uspostavljen i realiziran uz pomoć laserskih satelitskih, GPS i VLBI mjerenja kao ITRF
realizacija, geocentrički sustav Međunarodne službe Zemljine rotacije (IERS). Navigacijski
(lokalni) okviri. Europski terestrički referentni sustav ETRS89 i njegova realizacija ETRF89.
Transformacija između CRF-a i TRF-a. Transformacija između ITRF-a i ETRF89.
Transformacija između ETRF89 i nasljeđenog lokalnog datuma s obzirom na Besselov
elipsoid (HR1901) kao način uklapanja rezultata modernih satelitskih opažanja (GPS) u stari
okvir. Elipsoidni sustav koordinata i konverzija između pravokutnog Kartezijevog i
elipsoidnog sustava koordinata. Veza između globalnog pravokutnog i mjesnog astronomskog
sustava koordinata te elipsoidnog i sustava koordinata u ravnini projekcije. Transformacija
visina. Transformacija datuma: trodimenzionalna, dvodimenzionalna i jednodimenzionalna.
Program vježbi:
Rješavanje praktičnih zadataka vezanih uz konverziju različitih vrsta koordinata te
transformaciju između različitih datuma (3- 2- i 1-dimenzionalna transformacija).
Obavezna literatura:
1. Bašić, T.: Geodetski referentni okviri (skripta u pripremi), Geodetski fakultet, Zagreb 2006.
2. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collons, J.: GPS Theory and Practice, 5th Revised Edition, Springer, Wien - New York 2000.
3. Torge, W.: Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin - New York 2001.
Preporučena literatura:
4. Jekeli, Ch.: Inertial Navigation Systems with Geodetic Application, Walter de Gruyter, Berlin - New York 2001.
5. Moritz, H., Hoffman-Wellenhof, B.: Geometry, Relativity, Geodesy, Wichmann, Karlsruhe 1993.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu