Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvaliteta geoinformacija
Kratica: 24A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Prof. dr. sc. Nevio Rožić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u kvalitetu i kontrolu kvalitete geoinformacija (geopodataka). Odnos suvremene
globalne i nacionalne standardizacije s kvalitetom i kontrolom kvalitete geoinformacija.
Geodetski topografski i kartografski proizvodi kao uređeni i homogeni skupovi
geoinformacija. Načela definiranja i opisivanja kvalitete geoinformacija. Komponente
definiranja kvalitete geoinformacija. Identificiranje i deklariranje kvalitete geoinformacija.
Ocjenjivanje kvalitete geoinformacija. Specifikacije geodetskih proizvoda. Kvantitativne i
nekvantitativne informacije o kvaliteti geoinformacija. Elementi i podelementi kvalitete
geoinformacija. Cjelovitost (prekobrojnost i ispuštenost), logička dosljednost (koncepcijska,
domenska i topološka dosljednost te dosljednost formata), položajna točnost (apsolutna i
relativna), vremenska točnost (vremenska dosljednost i vjerodostojnost), tematska točnost
geoinformacija (ispravnost klasifikacije te kvantitativnih i nekvantitativnih atributa). Opisnici
podelemenata kvalitete geoinformacija. Preglednici elemenata kvalitete geoinformacija. Plan i
sustav kontrole kvalitete geoinformacija. Metode i klasifikacija metoda utvrđivanja kvalitete
geoinformacija. Direktne metode. Potpuna kontrola. Kontrola uzoraka. Automatizirane i
ručne metode. Indirektne metode. Izvješćivanje i deklariranje kvalitete geoinformacija. Podaci
o podacima (metadata). Izvješća s nalazima kontrole kvalitete geoinformacija. Načela i
elementi kvalitete i kontrole kvalitete nacionalnih geodetskih proizvoda (topografski
proizvodi, kartografski proizvodi, fotogrametrijski proizvodi, proizvodi pozicioniranja i dr.).
Nacionalni Sustav kontrole kvalitete geodetskih proizvoda. Kvaliteta i kontrola kvalitete
nacionalnih geodetskih proizvoda: Topografska baza podataka RH, Ortofoto planovi 1:5000,
Topografska karta 1:25000.
Obavezna literatura:
1. Rožić, N.: Kvaliteta i kontrola kvalitete geoinformacija. Rukopis, Zagreb, 2007.
2. International Organization for Standardization: ISO/DIS 19113 Geographic information - Quality principles
3. International Organization for Standardization: ISO/DIS 19114 Geographic information - Quality evaluation procedures
4. Kresse, W. et all: ISO Standards for Geographic Information. Springer, 2004.
Preporučena literatura:
5. Croatian Geodetic Institute: Quality control of geographic information. CRONO GIP document, Zagreb, 2004.
6. Državna geodetska uprava: Specifikacije nacionalnih geodetskih proizvoda. Zagreb, 2004.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove geoinformatike
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu