Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Modeliranje geoinformacija
Kratica: 24A05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miodrag Roić
Prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Matijević ( Projektantske vježbe )
Mario Mađer dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ivan Medved dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
mr. sc. Almin Đapo ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Osnovne podatkovne strukture. Hijerarhijske podatkovne strukture. Particioniranje prostora.
Rasterski model. Rezolucija rasterskog elementa. Kompresija rastera. Heksagonalni model.
Nepravilne particije - TIN. Vektorski podatkovni modeli: špageti model, topološki model,
strukture stabla i mreže, stablo četvorina (quadtree), tehnike adresiranja. Objektni modeli.
Hijerarhije objekata. Kategorizacija objekata u geoprostoru. Objektno-orijentirani prikaz i
objektno orijentirano programiranje. Nasljeđivanje. Kombiniranje i generalizacija.
Standardizacija geoinformacija utemeljena na objektno-orijentiranom pristupu. Prikaz i
modeliranje vremenskih informacija. Vremenska dimenzija. Temporalne baze podataka. Upiti
i upitni jezici. Teorija skupova. Prostorne relacije i operacije. Prostorna algebra. Temporalne
relacije. Prostorna i vremenska proširenja SQL-a. Metapodaci: definicija, prikaz, korist,
primjena, standardizacija. Razmjena podataka i interoperabilnost: otvorenost, konverzija
podatkovnih modela i struktura, evolucija standarda za baze podataka i softver. Osnove
geoinformacijskih sustava na internetu. Aktivnosti OpenGIS konzorcija.

Osnovne strukture za spremanje i pozivanje. Dijeljenje prostora. Vektorski i rasterski
podatkovni modeli. Prikaz i modeliranje u više mjerila. Objektni modeli. UML. Prikaz i
modeliranje vremena. Upitne operacije i upitni jezici. Metapodaci. Razmjena podataka i
interoperabilnost. Rukovanje prostornim podacima. Konverzija podataka različitih formata.
Generalizacija i agregiranje. Geometrijski i tematski vidovi rastera. Upiti prema rasterima.
Upiti prema vektorima. Topologija. Osnove ravninskih grafova. Odnosi geometrijskih
elemenata ravninskih grafova. Model 9-presjeka. Utjecaj topologije na redundanciju i
konzistenciju podataka. Klasifikacija objekata. ISO norme Geoinformacije/Geomatika.
Službeni modeli u Hrvatskoj.
Obavezna literatura:
1. Worboys, M. (2003): GIS - a Computing Perspective
3. Molenaar, M. (1998): An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS, Taylor & Francis Ltd, London.
4. ISO i Hrvatske norme: niz 19xxx
5. Roić, M. i dr. (2002): Prevođenje katastarskih planova izrađenih u Gauss-Kruegerovoj projekciji u digitalni vektorski oblik, studija, Geodetski fakultet
6. DGU: STOKIS model
Preporučena literatura:
2. Bartelme, N. (2002): Geoinformatik
7. Oosterom, P. van (1990): Reactive data structures for Geographical Information Systems, PhD Thesis, TU Delft.
8. Bernard, L., Fitzke, J., Wagner, R. M. (2005): Geodateninfrastruktur, Wichmann, Heidelberg.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove geoinformatike
Položen : Programiranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu