Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analitička geometrija i linearna algebra
Kratica: 11A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Jelka Beban-Brkić
Izvođači: mr. sc. Željka Tutek ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Vektori: Pojam vektora. Računanje s vektorima. Linearna nezavisnost vektora. Pojam
vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt.
Analitička geometrija u prostoru: Ravnina. Pravac. Međusobni položaj pravca i ravnine.
Matrice: Pojam matrice. Algebra matrica. Determinanta. Inverzna matrica. Matrične
jednadžbe. Vrste matrica. Elementarne matrice. Ekvivalentne matrice. Rang matrice.
Linearni sustavi: Matrični zapis sustava linearnih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije.
Homogeni linearni sustavi. Kronecker-Capellijev teorem. Određivanje inverzne matrice.
Linearni operatori: Baza i dimenzija vektorskog prostora. Promjena baze. Slične matrice.
Primjeri operatora u ravnini i prostoru. Algebra operatora.
Problem svojstvenih vrijednosti: Dijagonalizacija. Ortogonalna dijagonalizacija.
Krivulje i plohe drugog reda.
Obavezna literatura:
1. Elezović, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb 2003.
2. Elezović, N., Aglić, A.: Linearna algebra, Zbirka zadataka, Element, Zagreb 2003.
Preporučena literatura:
3. Anton, H., Rorres, C.: Elementary Linear Algebra, John Wiley & Sons, Inc., N. Y. 2000.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu