Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove geoinformatike
Kratica: 11A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Đuro Barković
Prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači:
Opis predmeta: Računalni sustav. Konfiguracije sustava. Komunikacije i mreže. Međunarodni standardi,
norme i propisi. Arhitekture računala. Operacijski sustavi. Višekorisnički operacijski
sustav. Organizacija pohrane podataka u različitim operacijskim sustavima. rad s
datotekama. Grafička korisnička sučelja. Obrada teksta. Tablična računanja. Ostale gotove
aplikacije. Računalne mreže. Mediji za prijenos podataka. Metode prijenosa podataka.
Komunikacija s vanjskim uređajima. Javne i lokalne mreže i usluge. Mrežni operativni
sustavi. Protokoli i načini komunikacija. Internet, Telnet i usluge. Elektronska pošta.
Sigurnost i zaštita podataka. Ovjera elektronskih dokumenata.

Opažana stvarnost. Podjela stvarnosti na elemente. Sličnosti prostora i vremena. Razlike
između prostora i vremena. Različiti pogledi na pojave u prostoru. Mjerilo geoprostora.
Položaj kao atribut. Koordinatni sustavi. Uspoređivanje karata. Pogled geoprostora utemeljen
na položaju. Pogled geoprostora utemeljen na objektu. Pogled geoprostora utemeljen na
vremenu. Apsolutna i relativna mjerenja. Geometrijska i proksimalna područja. Osnove
teorije grafova. Topologija. Simpleksi i ćelijski kompleksi.
Obavezna literatura:
1. Interna skripta za studente. Sušanj, D. (2002): PC računala iznutra i izvana. Bug SysPrint, Zagreb.
2. Maguire, D.J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W.: Geographical information systems, Principles and applications. Longman Scientific and Techical, New York 1991.
3. Guptill, S. C. & J. L. Morrison (ed.): Elements of Spatial Data Quality (preveli na hrvatski jezik Tutić, D. i Lapaine, M.). Državna geodetska uprava RH, Zagreb 2001.
Preporučena literatura:
4. CARNnet priručnici i tečajevi, Zagreb 2000.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu