Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje
Kratica: 12A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove programiranja. Programski jezik Java. Sintaksa. Kreiranje, prevođenje i izvršavanje
Java aplikacija i apleta. Tipovi podataka. Operatori i prioriteti operatora. Polja. Izrazi.
Blokovi. Kontrola toka. Rad s datotekama. Klase. Iznimke. Niti. Standardni paketi. 2D
grafika i slike. Grafičko korisničko sučelje. Dodatni paketi. Matrice.
Obavezna literatura:
1. Chapman, S. J.: Java for Engineers and Scientists. Prentice Hall 2003. Bilješke s predavanja i vježbi
Preporučena literatura:
2. Zukowski, J.: Mastering Java 2, J2SE 1.4. Sybex 2002
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu