Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Nastavni program za akademsku godinu 2007/2008

Studij : Studij geodezije i geoinformatike
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
11A01Analitička geometrija i linearna algebra 200000205.0
11A02Matematička analiza 400000308.0
11A03Fizika 200000205.0
11A04Osnove geoinformatike 200200005.0
11A05Geodetski instrumenti 220000005.0
11C01*Tjelesna i zdravstvena kultura 000002000.0
 Izborni predmeti u 1. semestru > Bira se minimalno 2 ECTS-a u izbornim predmetima
Semestar
2
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
12A01Računalna geometrija 200000205.0
12A02Programiranje 200200005.0
12A03Izmjera zemljišta 304000007.0
12A04Terenska mjerenja 102000003.0
12A05Analiza i obrada geodetskih mjerenja 300000037.0
12C01*Tjelesna i zdravstvena kultura 000002000.0
 Izborni predmeti u 2. semestru > Bira se minimalno 3 ECTS-a u izbornim predmetima
Semestar
3
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
23A01Baze podataka 200000025.0
23A02Diferencijalna geometrija 200000205.0
23A03Katastar 300000037.0
23A04Geodetski planovi 200000025.0
23A05Uvod u informacijsko društvo 100010003.0
23C01*Tjelesna i zdravstvena kultura 000002000.0
 Izborni predmeti u 3. semestru > Bira se minimalno 5 ECTS-a u izbornim predmetima
Semestar
4
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
24A01Kartografija 200000025.0
24A02Geodetski referentni okviri 200200005.0
24A03Fotogrametrija 200200005.0
24A04Kvaliteta geoinformacija 200000205.0
24A05Modeliranje geoinformacija 200000025.0
24A06Rukovanje geoinformacijama 200000025.0
24C01*Tjelesna i zdravstvena kultura 000002000.0
Semestar
5
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
35A02Inženjerska geodetska osnova 200000025.0
35A01Satelitsko pozicioniranje 200000025.0
35A03Daljinska istraživanja 200000025.0
35A05Stručna praksa 003000003.0
35A04Uređenje zemljišta 200000025.0
 Izborni predmeti u 5. semestru > Bira se minimalno 7 ECTS-a u izbornim predmetima
Semestar
6
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
36A01Inženjerska geodezija 202000005.0
36A02Državna izmjera 200200005.0
36A04Hidrografska izmjera 200000025.0
36A03Kartografske projekcije 200000025.0
 Izborni predmeti u 6. semestru > Bira se minimalno 10 ECTS-a u izbornim predmetima
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu