Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Baze podataka
Kratica: 23A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: Branko Kordić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ivan Medved dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
mr. sc. Almin Đapo ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Baza podataka - motivacija i definicija. Podatak, informacija, informacijski sustav,
organizacijski sustav. Modeli podataka. Sustav za upravljanje bazom podataka. Dizajn baza
podataka: konceptualni, implementacijski i fizički dizajn. Fizička organizacija podataka.
Pretraživanje podataka. Indeksiranje podataka. Logički modeli podataka: hijerarhijski,
mrežni, relacijski, objektno-orijentirani, objektno-relacijski, deduktivni. Entiteti i veze.
Normalne forme. Relacijska algebra. Integritet podataka. Upitni jezici. SQL. Tipovi podataka
u SQL-u. Definicija sheme u SQL-u. Manipulacija podacima u SQL-u. Višetablični upiti.
Primarni i strani ključevi. Agregiranje. Transakcije, konzistentnost, ACID uvjeti. Sigurnost
baza podataka. Objektno-relacijske baze podataka. Komercijalni i slobodni sustavi za
upravljanje bazama podataka. Primjene u geodeziji i geoinformatici.
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu