Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fotogrametrija
Kratica: 24A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači: Ljiljana Pleše dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Sanja Šamanović dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvod, pojam i definicije fotogrametrije. Osnove fotografije i preslikavanja. Kamere i dragi
sustavi za snimanje. Izmjera snimki, koordinatni sustavi u fotogrametriji, transformacija
koordinata u ravnini. Terestrička fotogrametrija, pribor, snimanje, primjena. Aerofotogrametrija,
oprema, priprema terena i planiranje snimanja. Stereofotogrametrija, oko, stereoskopsko
promatranje, subjektivni model, principi stereoizmjere, analitički i digitalni sustavi. Orijentacije,
unutarnja, relativna i apsolutna orijentacija, deformacija modela. Proizvodi, aerotriangulacija,
ortofoto. Točnost fotogrametrijske izmjere.
Program vježbi: Snimanje digitalnom kamerom, izrada povećanja, Izmjera pojedinačne snimke,
dešifriranje. Stereoskopska izmjera (osnove, zrcalni stereoskop, analogni instrument, analitički
sustav, digitalni sustav).2
Obavezna literatura:
1. Kraus, K.: Fotogrametrija, Knjiga 1., prijevod na hrvatski jezik, Zagreb - Sarajevo 2005.
Preporučena literatura:
2. Braum, F.: Elementarna fotogrametrija, Sveučilište u Zagrebu 1969.
3. Braum, F.: Fotogrametrijsko snimanje, Sveučilište u Zagrebu 197.....
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu