Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Daljinska istraživanja
Kratica: 35A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Milan Bajić
Izvođači: mr. sc. Andrija Krtalić ( Projektantske vježbe )
Sanja Šamanović dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Teme iz osnova daljinskih istraživanja (Dl) u okviru jednosemestralnog predmeta daju osnovna
znanja komplementarna onima koja su nužna za fotogrametriju (FG). Time se omogućava
cjelovito razumjevanje snimanja i interpretacije u Dl (tematska interpretacija, višekenalni senzori
i izvan vidljivog valnog područja). Multispektralna i multisenzorska Dl raspolažu velikim
potencijalom za tematski opis snimane scene. Prostorna kvaliteta i točnost snimaka Dl se
približava prostornoj točnosti FG snimaka, koji su ili pankromatski ili u najviše tri spektralna
kanala. Paradigma interpretacije multispektralnih i multisenzorskih snimaka sve više se
primjenjuje u interpretaciji u FG, a paradigma osiguravanja prostorne kvalitete iz FG prenosi se
sve više i u DI.
Osnovni pojmovi, definicije DI
Uporabne značajke elektromagnetskih valova koje se rabe u DI Pasivni i aktivni senzori i sustavi
za zrakoplovno i svemirsko snimanje. Uporabne značajke senzora. Digitalne snimke, principi
digitalne obrade. Osnovni principi i metode tematske interpretacije DI, Popravljanje snimki .
Filtriranje. Isticanje, izdvajanje, rankiranje i redukcija količine obilježja. Automatka klasifikacija.
Nadzirana klasifikacija.
Obavezna literatura:
1. M. Bajić, Daljinska istraživanja, rukopis predavanja.
2. T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, Remote sensing and image interpretation, IH-rd edition, John Wiley and Sons, New York, 1994.
3. M. Oluić, Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, sateliti, senzori, primjena. HAZU i GEOSAT, Zagreb, 2001
Preporučena literatura:
4. Kraus, K.: Fernerkundung, Band l, Band 2, Dummler Verlag, Bonn 1988. i 1990.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu