Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kratica: 12C01Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 30(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji:
Izvođači: Pred. mr. sc. Dalibor Vračan ( Vježbe tjelesnog odgoja )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu