Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Geodezije i geoinformatike, Izborni predmeti za akademsku godinu 2008/2009

Semestar 1
Izborni predmeti u 1. semestru > Bira se minimalno 2 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
11B01*Osnove informatike100100002.0
11B03*Poslovna komunikacija100010002.0
11B02*Uvod u geodeziju200000002.0
Semestar 2
Izborni predmeti u 2. semestru > Bira se minimalno 3 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
12B01Osnove engleskog jezika struke100010003.0
12B02Osnove njemačkog jezika struke100010003.0
12B04Osnove zemljišno-knjižnog prava200000003.0
12B03Sferna trigonometrija100000103.0
Semestar 3
Izborni predmeti u 3. semestru > Bira se minimalno 5 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
23B01Engleski jezik u funkciji struke100010003.0
23B02Njemački jezik u funkciji struke100010003.0
11B01*Osnove informatike100100002.0
11B03*Poslovna komunikacija100010002.0
23B03Topografija200000003.0
11B02*Uvod u geodeziju200000002.0
Semestar 5
Izborni predmeti u 5. semestru > Bira se minimalno 7 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
35B01Praktični rad s geodetskim instrumentima100100003.0
35B03Topografska kartografija200000014.0
35B02Zemljišni informacijski servisi200000025.0
Semestar 6
Izborni predmeti u 6. semestru > Bira se minimalno 10 ECTS-a u izbornim predmetima
KraticaPredmetPPKTLSTJAPRJECTS
36B05Diskretna matematika200000205.0
36B02Geoinformacijska infrastruktura200000025.0
36B04Osnove geodetske astronomije200000025.0
36B01*Uvod u menadžment100010002.0
36B03Web-kartografija100000013.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu