Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u informacijsko društvo
Kratica: 23A05Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Branka Mraović
Izvođači: Prof. dr. sc. Branka Mraović ( Seminar )
Opis predmeta: S obzirom na činjenicu da je razvitak informacijskih i komunikacijskih tehnologija radikalno
transformirao i samu profesiju geodetskog inženjera i studij geodezije i geoinformatike, ovaj
kolegij, kroz analizu socijalnih, ekonomskih i političkih konzekvencija ovih procesa, pomaže
studentima u razumijevanju konteksta nastalih promjena, i na taj način nadopunjuje i
olakšava studij tehničkih predmeta. Predmet je tako koncipiran da se tijekom nastave
studentima želi ponuditi temeljna znanja iz područja društvenih znanosti, što im omogućuje
uvid u prelazak iz moderne u postmodernu epohu u suvremenoj kulturi. Konvergencija
socijalne evolucije i informacijskih tehnologija, kreirala je novo gospodarstvo što je
organizirano duž globalnih mreža kapitala, menadžmenta i informacija. Posebnu pozornost
posvećuje se suvremenome hrvatskome društvu, pri čemu se koristi kvalitativnu i
kvantitativnu metodologiju. Teme: I. Moderne i postmoderne teorije i njihova kritička
propitivanja. Mrežno društvo. Sažimanje prostora i vremena. Brzina i politika. Političkoekonomske
preobrazbe kasnog kapitalizma. II. Znanost i društvena praksa. Etička
odgovornost društvenih znanosti. Kontrolni i dijaloški model. Temeljna i primijenjena
istraživanja. Statistička orijentacija u društvenim znanostima. Evaluacijska istraživanja. III.
Suvremeni društveni procesi i problemi: Europske integracije. Evolucija države socijalne
skrbi. Religija. Masovni mediji. Obitelj. Sociologija žene. Devijantnost. Socijalna struktura.
Predmet se može predavati na hrvatskome i na engleskome jeziku. Ispit je pismeni i usmeni.
Obavezna literatura:
1. Castells, M. (2001) The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I-III, Oxford: Blackwell.
2. Mraović, B. (2005) "The Crises of Representation in Knowledge-Based Societies", Social Responsibility: An international Journal, Ansted, British Virgin Islands, 1 (2), CD-rom.
3. Haralambos, M., Heald, R. (1992.) Uvod u sociologiju, Zagreb: Globus.
Preporučena literatura:
4. Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, Oxford: Blackwell.
5. Finnegan, R., Salaman, G. & Thompson, K.(1990) (Eds.) InformationTechnology: Social Issues, London: Hodder andStoughton.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu