Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rukovanje geoinformacijama
Kratica: 24A06Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači: Doc. dr. sc. Ivka Kljajić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nada Vučetić ( Predavanja )
Lili Gracin dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ana Kuveždić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Martina Triplat Horvat dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Radan Vujnović dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Kolegij se bavi rukovanjem geoinformacija radi upoznavanja s mogućnostima njihove
transformacije u različite formate zapisa koji olakšavaju daljnje analize. Korisnici često
moraju donijeti odluke o tome kada i kako rukovati podacima. Primjeri rukovanja
geoinformacijama su konverzija vektora u raster, generalizacija linija, spajanje atributa,
promjena projekcije i upravljanje transakcijama.
U drugim područjima znanja identificirani su različiti oblici struktura podataka, modela
podataka, projekcija, i drugih prikaza prostorno-vremenskih podataka. Te razlike daju stvarne
mogućnosti, ali i ograničenja za analiziranje i modeliranje. Mogućnost prijelaza iz jednog
formata u drugi, ali tako da je gubitak informacija što manji, poboljšat će analiziranje i
vizualiziranje geoinformacija.
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu