Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodetska osnova
Kratica: 35A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gorana Novaković
Izvođači: Krešimir Babić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ante Marendić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
mr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Primjena geodezije u inženjerskim radovima. Projekt i projektiranje. Grafički i numerički
sadržaj geodetskog projekta za pojedine faze projektiranja. Specifičnosti geodetske osnove za
potrebe predprojekta - osnova za izmjeru i idejnog projekta - osnova za iskolčenje. Vrste i
faze uspostave geodetske osnove. Horizontalne mreže; metode izmjere (triangulacija,
trilateracija, kombinacija, poligonometrija) i instrumentarij. Operativni poligon. Metode
priključka poligonskog vlaka na postojeću osnovu. Mreža točaka određena presjekom lukova.
Linijska mreža na gradilištu. Visinska osnova na gradilištu. Metode izmjere (geometrijski i
trigonometrijski nivelman) i instrumentarij. Ukratko o GPS metodama izmjere za potrebe
inženjerskih radova. Približne i stroge metode izjednačenja. Analiza utjecaja pogrešaka
mjerenja na pojedine elemente geodetske osnove.
Obavezna literatura:
1. Novaković, G.: Inženjerska geodetska osnova, interna skripta
2. Janković, M.: Inženjerska geodezija I. Tehnička knjiga, Zagreb, 1982
Preporučena literatura:
3. Uren, J., Price, W. F.: Surveying for Engineers. MacMillan Press Ltd, London, 1992
4. Möser, M: Handbuch Ingenieurgeodäsie; Grundlagen, Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH, Heidelberg, 2000.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Izmjera zemljišta
Položen : Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu