Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematička analiza
Kratica: 11A02Opterećenje: 60(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 45(A) + 0(PRJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Vida Zadelj Martić
Izvođači: V. pred. mr. sc. Vida Zadelj Martić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:
1. Matematička logika
2. Skupovi brojeva
3. Princip matematičke indukcije. Binomni teorem
4. Realne funkcije realne varijable
5. Nizovi i limesi
6. Derivacije i primjene
7. Funkcije više varijabli
8. Neodređeni integral; Određeni integral
9. Nepravi integral
10. Dvostruki i trostruki integral i primjene
11. Redovi brojeva; Redovi funkcija
12. Redovi potencija; Fourierovi redovi
13. Diferencijalne jednadžbe
14. Krivuljni i plošni integral
15. Vektorska analiza
Obavezna literatura:
1. J. Beban-Brkić, Matematika I, Geodetski fakultet, Zagreb
2. P. Javor; Uvod u matematičku analizu, Školska knjiga, Zagreb
3. P. Javor; Matematička analiza 2, Element, Zagreb
4. D. Jovičić, Praktikum, Matematika 3, Geodetski fakultet, Zagreb
5. M. Lapaine; Vektorska analiza, Geodetski fakultet, Zagreb
Preporučena literatura:
6. E. Kovač Striko; Matematika 2, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
7. B. Apsen; Riješeni zadaci iz više matematike, I,II,III
8. I. Slapničar, Matematika I, FESB, Split
9. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Croatiaknjiga, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu