Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Kratica: 12A05Opterećenje: 45(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 45(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Ivo Nazifovski dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ivan Razumović dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Mjerni proces i rezultati mjernog procesa. Uloga i značaj izmjere u geodeziji. Teorija pogrešaka geodetskih mjerenja. Klasifikacija pogrešaka geodetskih mjerenja. Kriteriji kvalitete geodetskih mjerenja. Zakoni o prirastu varijanci, težina i kofaktora geodetskih mjerenja. Funkcijski i stohastički modeli geodetskih mjerenja. Računska obrada geodetskih merenja. Metode računske obrade geodetskih mjerenja. Direktna, posredna i uvjetna neovisna mjerenja. Kriteriji ocjene točnosti geodetskih mjerenja i funkcija mjerenja. Osnove teorije vjerojatnosti. Osnove matematičke statistike. Analiza geodetskih mjerenja.
Obavezna literatura:
1. Feil, L.: Teorija pogresaka i racun izjednacenja - 1. dio. Geodetski fakultet Sveucilista u Zagrebu, Zagreb 1989.
2. Feil, L.: Teorija pogresaka i racun izjednacenja - 2. dio. Geodetski fakultet Sveucilista u Zagrebu, Zagreb 1990.
3. Rozic, N.: Racunska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveucilista u Zagrebu, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu