Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Posebni algoritmi obrade geodetskih mjerenja
Kratica: 47DA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Ivo Nazifovski dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ivan Razumović dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Izjednačenje fizikalnih mjerenja iz vremenskih nizova (izjednačujuće krivulje). Izjednačenje položajno (2D) distribuiranih fizikalnih mjerenja (geofenomena) primjenom posrednih mjerenja (izjednačujuće plohe). Kombiniranje funkcijskih modela direktnih, posrednih i uvjetnih mjerenja (kombinirane forme mjerenja i izjednačenja). Izjednačenje ovisnih (koreliranih) mjerenja, direktna mjerenja, posredna mjerenja i uvjetna mjerenja. Matematička i fizikalna ovisnost mjerenja, načela i algoritmi izjednačenja. Empirijska analiza fizikalne ovisnosti geodetskih mjerenja. Analiza kvalitete mjerenja "a priori" i "a posteriori". Metodologija, algoritmi i postupci otkrivanja grubih pogrešaka mjerenja. Klasične metode i statističke metode analize kvalitete geometrijskih i fizikalnih mjerenja.
Obavezna literatura:
1. Feil, L. Teorija pogrešaka i račun izjednačenja I, Udžbenik Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990.
2. Feil, L. Teorija pogrešaka i račun izjednačenja II, Udžbenik Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990.
3. Klak, S. Teorija pogrešaka i račun izjednačenja, Udžbenik Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1982.
4. Feil, L: Posebni algoritmi računa izjednačenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nekorigirani rukopis, Zagreb, 2005.
5. Rožić, N.: Računska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
6. Čubranić, N.: Teorija pogrešaka s računom izjednačenja. Liber, Zagreb, 1980.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu