Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija u graditeljstvu
Kratica: 47DA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Izvođači: Ante Marendić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
mr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Automatski mjerni sustavi u geodeziji. CAD u inženjerskoj geodeziji. Mostovi i vijadukti. Geodetska osnova. Hidrometrijska mjerenja. Iskolčenje mosta. Geodetski nadzor. Građevinski dnevnik. Probna ispitivanja mosta. Tuneli. Geodetski osnova na površini. Geodetski osnova u tunelu. Neophodna točnost geodetskih osnova. Podzemna poligonometrija. Visinska osnova. Izmjera poprečnih profila u tunelu. Priključak i orijentacija geodetske osnove. Orijentacija pomoću magnetskih i žiroskopskih instrumenata. Točnost i tolerancije u proboju tunela. Položajna nesigurnost točke proboja tunela. Geodetski nadzor. Dalekovodi. Projektno tehnička dokumentacija. Cjevovodi. Hidrotehnički objekti. Kontrola geometrije objekata u strojarstvu. Željeznice.
Obavezna literatura:
1. Kapović, Z. (2005): Rukopis
2. Moser, M, Muller, G, Schlemmer H, Werner H (2000): Handbuch Ingenieurgeodasie-Grundlagen
3. Hennecke, Muller, Werner (1994): Handbuch Ingenieurvermessung, Band 1, Grundlagen, 2. vollig überarbeitete und erweiterte Auflage,
Preporučena literatura:
4. Suvremeni postupci izvedbe (1995): Zbornik radova Društva hrvatskih građevinskih konstruktora, Zagreb
5. Radić, J (2003): Mostovi, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu