Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Baze prostornih podataka
Kratica: 47IA01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: mr. sc. Almin Đapo ( Seminar, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Sustavi za upravljanje bazama prostornih podataka. Fizički model. Osnovni pojmovi u geoprostornim bazama podataka. Tema. Geografski objekti. Tipične operacije u geoinformacijskim sustavima. DBMS u GIS-u. Primjena relacijskog modela. Integrirani pristup. Logički modeli i upitni jezici. Sheme i upiti. Apstraktni tipovi prostornih podataka. Proširenje podatkovnih modela apstraktnim tipovima. Geometrijski tipovi podataka kao proširenje osnovnog skupa. SQL3. Razvoj prostornih ADT. Topološki predikati u ispitivanju odnosa prostornih objekata. Metode prostornog pristupa. Bplus stablo. Strukture prostornih podataka. Linearno stablo četvorina. z-sortirano stablo. R-stablo. R* stablo. Rplus stablo. Obrada upita. Optimalni ulazno-izlazni algoritmi. Prostorno spajanje (spatial join). Kompleksni upiti. Komercijalni i slobodni sustavi za upravljanje bazama prostornih podataka.
Obavezna literatura:
1. Rigaux, Scholl, Voisard (2002): Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann.
Preporučena literatura:
2. Shekhar, Chawla (2004): Spatial Databases ? A Tour. Prentice Hall.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu