Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Podrška upravljanju prostorom
Kratica: 47IA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači: Baldo Stančić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Izmjera i modeliranje 3D objekta i etažiranje nekretnina u svrhu upisa u službene upisnike i ostvarivanja sustava za podršku upravljanja prostorom. 3D izmjere i obrada mjerenja. Službeno evidentiranje objekata i dijelova. Etažiranje i izrada elaborata. Poduložak. Strategija uvođenja informacijskog sustava u cilju upravljanja većim objektima (zračne, pomorske, riječne luke, poslovni objekti, kolodvori). Posebnosti izmjere takvih objekata. Prostorna izmjera i modeliranje geometrije. 3D modeliranje (CSG, b-rep). 3D topološki modeli. 3D GIS. 3D Baze podataka. 3D formati podataka (VRML, X3D, GML). Modularna izrada informacijskog sustava. Korištenje različitih tipova podataka. Povezanost s podacima digitalnog katastra i komunalnih informacijskih sustava. Održavanje i dopunjavanje informacijskog sustava. Korištenje sustava. Vizualizacija i izrada prikaza.
Obavezna literatura:
1. Roić, M.: Podrška upravljanju prostorom ? interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2005.
2. Teicholz, E.: Facility Design and Management Handbook, McGraw-Hill, New York, 2001.
3. Narodne novine: Propisi
Preporučena literatura:
4. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.V. (1999): Geographical Information Systems, management and applications. Wiley, New York.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu