Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalna kartografija
Kratica: 47IA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači: Ana Kuveždić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Kartografski podaci. Vrste podataka. Obrada vektorskih podataka. Duljina linija i površina poligona na topografskim karatama različitih mjerila i u različitim projekcijama. Odnos točke i poligona. Presjek dužine i poligona. Obrada rasterskih podataka. Grafički programi. Tekst na karti. Tematske karte. Površinski kartogram. Određivanje granica klasa. Karte točaka. Digitalni modeli reljefa. Prikazi reljefa sjenčanjem. Karte vidljivosti. Primjena daljinskih istraživanja u kartografiji. Digitalni kartografski sustavi. Nacionalne topografsko-kartografske baze podataka. Elektroničke karte i atlasi. Kartografija, GIS i Internet. Trodimenzionalno kartografsko modeliranje.
Obavezna literatura:
1. Frančula, N.: Digitalna kartografija, 3. prošireno izdanje, Skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2001.
Preporučena literatura:
2. Kraak, M. J., Ormeling, F. J.: Cartography ? Visualization of Spatial Data, Longman, Harlow 1996.
3. Stoll, H.: Computergestützte Kartographie, Kartografische Publikationsreihe Nr. 15, Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2001.
4. Internetski izvori: http://www.ika.ethz.ch/cgi-bin/pub_public.pl
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu