Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjena daljinskih istraživanja
Kratica: 47IB01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Milan Bajić
Izvođači: mr. sc. Andrija Krtalić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predmet je namijenjen: a) studentima Geodetskog fakulteta koji nisu slušali predmet Daljinska istraživanja (DI) u dodiplomskom ili preddiplomskom studiju ili studentima drugih fakulteta; b) studentima drugih fakulteta koji žele primjeniti metode DI u svojoj struci. Poradi toga predmet sadrži osnovne principe DI, a bavi se pretežito metodama primjenjene interpretacije zrakoplovnih i satelitskih snimaka. Student radi seminarski rad iz tematske interpretacije u odabranom stručnom području.

- Osnovni pojmovi, definicije DI. Uporabne fizikalne značajke elektromagnetskih valova koji se rabe u DI.
- Uporabne značajke zrakoplovnih i satelitskih snimaka dobivenih pomoću pasivnih i
aktivnih senzora.
- Najvažnije metode tematske interpretacije u DI.
- Geokodiranje i popravljane snimaka. Isticanje, izdvajanje, rangiranje i redukcija obilježja.
- Automatska i nadzirana klasifikacija.
- Specifičnosti tematske interpretacije za odabrana stručna područja.
- Izrada seminara s tematskom interpretacijom u odabranom stručnom području po izboru studenta.
- Korištenje programskih alata za daljinska istraživanja.
Obavezna literatura:
1. M. Bajić, Daljinska istraživanja, rukopis predavanja
2. M. Oluić, Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, sateliti, senzori, primjena. HAZU i GEOSAT, Zagreb, 2001.
3. J. A. Richards, Remote Sensing Digital Image Analysis
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu