Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Topografski informacijski sustavi
Kratica: 47IB02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači: Ljiljana Pleše dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predmet donosi neophodna znanja, važna za projektiranje, izgradnju i održavanje TIS-a, a sadrži slijedeće tematske cjeline:
- TIS i njegove komponente
- Prikupljanje topografskih informacija
- Strukture podataka za TIS
- Projektiranje TIS-a
- Modeliranja u TIS-u
- Interpolacije i aproksimacije u TIS-u
- Digitalni modeli terena
- Ocjena kvalitete
- Upotreba TIS-a
- Prostorne analize, vizualizacije i animacije TIS-a
Obavezna literatura:
1. Kraus, K., Photogrammetrie Band 3, Topographische Informationsysteme, Dümmler 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu