Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Procjena nekretnina
Kratica: 47IB03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić
Izvođači: Hrvoje Tomić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Uvod u osnovne pojmove procjene vrijednosti nekretnina. Postupak procjene nekretnina preko usporednih vrijednosti, stvarne vrijednosti iznosa vrijednosti dobiti. Prikupljanje, snimanje i verificiranje potrebnih podataka. Određivanje najoptimalnije uporabe nekretnina. Opis nekretnine. Korištenje zemljišta. Utjecaj oblika i lokacije nekretnine. Pedološka istraživanja. Morfološke osobine tla. Vrste zemljišta prema vrijednosti. Izrada izvješća s konačnom procjenom vrijednosti. Rast vrijednosti kroz lokalni gospodarski razvoj. Zemljišna renta, pojam, oblici. Opadanje vrijednosti kroz amortizaciju. Kamatna politika. Dodatni troškovi. Elementi prihoda. Ostatak vrijednosti. Tereti i procjena vrijednosti tereta na nekretnini. Vrijednost poduzetništva. Uloga i zadaci institucija i osoba u postupku procjene.Tržište nekretnina i analiza. Utjecaj globalizacije i državne politike na tržište nekretnina. Politika oporezivanja nekretnina. Trošak i beneficije administracije nad nekretninama. Procjena investicije, ulog-dobit analiza. Financiranje i izvori ulaganja u nekretnine. Sustavi automatske procjene nekretnina.
Obavezna literatura:
1. Ross, F.W., Brachmann, R., Holzner, P.: Ermittlung des Bauwertes von Gebaeuden und Grundstue
2. Vogels, M.: Grundstuecks-und Gebaueudebewertung ? marktgerecht, Bauverlag, Wiesbaden
3. Gerardy T., Möckel R., Troff H. (1997.): Praxis der Grundstücks bewertung, Verlag Moderne Ind
Preporučena literatura:
4. Racz, Z. (1980): Meliorativna pedologija, Geodetski fakultet, Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu