Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski za akademske potrebe
Kratica: 47OB01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 20(S) + 0(TJ) + 0(A) + 10(PRJ)
Nositelji: Pred. Biserka Fučkan Držić
Izvođači: Pred. Biserka Fučkan Držić ( Seminar, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke. Praćenje predavanja na jeziku struke. Poučavanje vještine izrade bilježaka na jeziku struke. Case studies na različite teme, npr. Informatika i geodezija, Važnost geoinformacijskih sustava, Novi izazovi u struci, Oblik i veličina Zemlje kao funkcije vremena, Karta kao umjetničko djelo, itd. Uvježbavanja različitih načina prezentiranja stručne tematike. Tehnike učinkovite prezentacije, upotreba vizualnih pomagala. Timsko i individualno prezentiranje materijala na određenu temu. Poučavanje vještine čitanja stručne literature na jeziku struke. Usavršavanje jezika struke uz pomoć Interneta. Pisanje stručnog, odnosno znanstvenog rada na jeziku struke (organizacija pisanog materijala, rečenični uzorci karakteristični za pojedine dijelove pisanog materijala). Transfer pisanog teksta u usmeno izlaganje. Izrada osobnih strukovnih glosara na temelju geodetskog jezičnog korpusa uz pomoć računala. Poslovna etika i odlučivanje (razvijanje govornih jezičnih vještina na stranom jeziku).
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu