Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sustav znanstvenih informacija
Kratica: 47OB02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači: Ana Kuveždić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Pojam znanosti. Klasifikacija znanosti. Znanstvene kategorije. Znanstvena djelatnost i znanstveno istraživanje. Klasifikacija pisanih djela. Pojam i vrste: znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela. Pojam i vrste djela na visokim učilištima. Metodologija znanstvenog istraživanja. Tehnologija znanstvenog istraživanja. Izrada orijentacijskog plana znanstvenog istraživanja. Sastavljanje bibliografije. Prikupljanje, proučavanje i sređivanje znanstvenih informacija. Pisanje teksta i tehnička obrada znanstvenog i stručnog djela. Sustav znanstvenih informacija RH. Znanstvene i fakultetske knjižnice. Nabavka stranih časopisa on-line. Bibliografske baze podataka on-line. Hrvatska znanstvena bibliografija.
Obavezna literatura:
1. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ekonomski fakultet, Rijeka 1998.
Preporučena literatura:
2. Silobrčić, V.: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Medicinska naklada, Zagreb 1998.
3. Internetski izvori: Sustav znanstvenih informacija RH - http://www.szi.hr/ Nacionalna i sveučilišna knjižnica - http://www.nsk.hr/
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu