Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prezentacijske tehnike
Kratica: 47OB04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači: Branko Kordić dipl. ing. ( Projektantske vježbe, Seminar )
mr. sc. Almin Đapo ( Seminar, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Temelji komunikacije. Informacije. Razine komuniciranja. Činitelji uspjeha prezentacije. Ponašanje govornika. Neverbalni znakovi: držanje pri sjedenju i stajanju, medijskom nastupu, pokreti, geste, očni kontakt, glas, vanjski izgled. Verbalni znakovi: izbjegavanje poštapalica i negativnih riječi. Retorička komunikacija. Sadržajne strukture i veze. Primjena konkretnih brojčanih pokazatelja. Tehnike argumentiranja. Argumenti zdravog razuma. Argumentiranje u kritičkoj atmosferi. Argumentiranje većinom i autoritetom. Tradicija. Taktička argumentacija. Priprema prezentacija. Analiza publike. Opisivanje cilja. Podjela. Vizualizacija prezentacijskog materijala. Temelji dizajna prezentacija. Tehnologija: flipchart, projektor, pisani materijali. Prezentacije pri samopredstavljanju. Prezentacije za uvjeravanje.
Obavezna literatura:
1. Alley M. (2003): The Craft of Scientific Presentations. Springer.
2. Peter-Erik Czak (2004): Praesentationstechnik. Seminarunterlage. FH Technikum Kaernten, Villach.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu