Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizikalna geodezija
Kratica: 48DA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Izvođači: mr. sc. Danko Markovinović ( Projektantske vježbe )
Marko Pavasović dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Uvodno o fizikalnoj geodeziji, princip određivanja oblika i vanjskog polja ubrzanja sile teže Zemlje. Fizikalni parametri kao veza između fizičke površine i rotacijskog elipsoida. Koordinatni sustavi fizikalne geodezije. Elementi fizike Zemljinog tijela, osnovna geološka građa Zemlje, geotektonske sile i izostatska kompenzacija. Osnove Zemljinih plimnih valova, geomagnetizma i seizmike. Gravitacijsko ubrzanje i gravitacijski potencijal, centrifugalno ubrzanje i centrifugalni potencijal, ubrzanje sile teže i potencijal ubrzanja sile teže. Prve, druge i treće derivacije potencijala ubrzanja sile teže i nihovo fizikalno značenje. Normalno polje ubrzanja sile teže i normalna sila teža. Anomalije ubrzanja sile teže. Apsolutno i relativno određivanje ubrzanja sile teže njihalima i gravimetrima, izvori pogrešaka kod precizne gravimetrije, kalibracijska funkcija. Gravimetrijski refereni sustavi i gravimetrijske mreže. Gravimetrijska mjerenja na pokretnim platformama (brod, avion) i potrebne korekcije.
Razvoj potencijala privlačenja u red po sfernim funkcijama. Poremećajni potencijal, njegove osobine i značaj. Gravimetrijska metoda fizikalne geodezije: treća rubna zadaća teorije potencijala i fundamentalna jednadžba fizikalne geodezije. Rješenje za geoid, Stokesov i Brunsov teorem. Prikaz rješenja Molodenskog. Astrogeodetski način određivanja plohe geoida odnosno kvazigeoida. Kombinirani astrogravimetrijski nivelman. Primjena metode kolokacije po najmanjim kvadratima i ?remove-restore? tehnike za precizno određivanje plohe geoida uz pomoć heterogenih podataka Zemljinog polja ubrzanja sile teže, globalnih geopotencijalnih modela i digitalnih modela reljefa.
Program vježbi:
Računanje redukcija i anomalija ubrzanja sile teže. Računanje utjecaja Zemljinih plimnih valova u preciznoj gravimetriji. Računanje normalnih vrijednosti geomagnetskih elemenata. Primjena različitih metoda interpolacije anomalija slobodnog zraka. Računanje plohe geoida metodom kolokacije.
Obavezna literatura:
1. Bašić, T.: Fizikalna geodezija (skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2004.
2. Heiskanen, H., Moritz, H.: Physical Geodesy, Reprint Technical University Graz 1985.
3. Torge, W.: Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin ? New York 2001.
4. Torge, W.: Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin ? New York 1989.
Preporučena literatura:
5. Moriz, H.: Advanced Physical Geodesy, Wichman Verlag, Karlsruhe 1989.
6. Klak, S.: Geofizika (skripta), Sveučilište u Zagrebu, 1984.
7. Klak, S.: Gravimetrija (skripta), Sveučilište u Zagrebu, 1984.
8. Internetski izvori: URL1: fttp://www.iag-aig.org/ URL2: fttp://www.galagis.com/iProjekt/karta/geoid.htm
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu