Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetske mreže posebnih namjena
Kratica: 48DA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gorana Novaković
Izvođači: Ante Marendić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
mr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Svrha, primjena i karakteristike geodetskih mreža posebnih namjena. Vrste mreža i njihove dimenzije. Pomaci i deformacije. Projekt referentne i kontrolne mreže na objektu. Analiza točnosti mjerenja a priori. Ispitivanje mjerne opreme (prema ISO normama). Metode uspostave mreža: terestričke, satelitske, kombinacija. Prethodna obrada podataka: korekcije i redukcije mjerenja. Metode i modeli izjednačenja. Gauss-Markovljev model izjednačenja. Defekt mreže i definiranje datuma. Izjednačenje mreže s minimalnom, punom i parcijalnom prisilom. Izjednačenje slobodne mreže (unutarnja prisila). Kriteriji i mjere za ocjenu kvalitete mreže. Globalna i lokalna preciznost, unutarnja i vanjska pouzdanost. Baardin Globalni test modela i data snooping, Tau-test, Danska metoda. Osjetljivost mreže za otkrivanje pomaka. Metode i točnost GPS pozicioniranja. Prostorne GPS mreže. Projekt, izvedba i obrada rezultata GPS mreže. Testiranje i kalibracija GPS mjerne opreme. Pouzdanost GPS podataka. Tehnički izvještaj. Primjena S ? transformacija u mrežama posebnih namjena. Svi redovi optimiranja geodetskih mreža posebnih namjena. Optimiranje GPS mreža.
Obavezna literatura:
1. Novaković,G.: Geodetske mreže posebnih namjena, interna skripta, Zagreb, 2004.
4. Wolf, P. R., Ghilani, C. D.: Adjustment computations - Statistics and least squares in surveying and GIS. John Wiley & Sons, New York, 1997.
Preporučena literatura:
2. Caspary, W. F.: Concepts of Network and Deformation Analysis. J. M. Rüger, Kensington, 2000.
3. Kuang, S.: Geodetic Network Analysis and Optimal Design, Ann Arbor Press, Inc., Chelsea, 1996.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu