Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analiza prostornih podataka
Kratica: 48IA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: Ivan Medved dipl. ing. ( Seminar, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Analitička funkcionalnost geoinformacijskih sustava. Definicija interaktivne i eksplorativne analize prostornih podataka. Prostorni upiti. Prekrivanja. Reklasifikacija. Presjek. Dostupnost u prostoru: povezivost i susjedstvo. Udaljenosti i duljine. Operacije koje koriste zonu. Geoalgoritmi: točka u poligonu, presjek dužina, presjek poligona. Oblici, nagib i aspekt. Transformacije objekata. Grafičke operacije. Programiranje operacija za analitičku funkcionalnost. Uvod u geostatistiku. Načela konstrukcije variograma. Modeliranje variograma. Načela kriginga. Jednostavni kriging.
Obavezna literatura:
1. Worboys, M. (2003): GIS ? a Computing Perspective
2. Cressie, N.: Statistics for Spatial Data, J. Wiley & Sons, New York 1991.
Preporučena literatura:
3. Bartelme, N. (2002): Geoinformatik
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu