Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Blizupredmetna fotogrametrija
Kratica: 48IB01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači: Vanja Miljković dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Sanja Šamanović dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Praksi orijentirani zadaci iz blizupredmetne fotogrametrije. Pregled metoda i mogućnosti. Instrumentarij za snimanje, mjerne i amaterske snimke. Posebni problemi kalibracije i rektifikacije korištenih fotogrametrijskih sustava za snimanje i izmjeru u terestričkoj fotogrametriji. Geodetska mjerenja prilikom terenskih radova. Primjena terestričke fotogrametrije i rješavanje zadataka u:
- Arheologiji
- Brodogradnji
- Graditeljskom nasljeđu
- Medicini
- Podvodnoj fotogrametriji
- Prometnim nesrećama
- Stomatologiji
- Strojarstvu
Obavezna literatura:
1. Handbook of Non-Topographic Photogrammetry (Hardcover) by H. M. Karara (Editor)
2. Handbook of Machine Vision (Hardcover) by Alexander Hornberg (Editor)
3. Machine Vision : Theory, Algorithms, Practicalities (Hardcover) by E. R. Davies (Author)
4. Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Applications (Hardcover) by Thomas Luhmann (Author), Stuart Robson (Author), Stephen Kyle (Author), Ian Harley (Author)
5. Close Range Photogrammetry and Machine Vision (Paperback)
Preporučena literatura:
6. Internetski izvori: www.isprs.org
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu