Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mobilna izmjera i GIS
Kratica: 47IB05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: Mario Miler dipl. ing. ( Seminar, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Trodimenzionalna izmjera. Terestrički laserski skeneri: načela, teorija, izmjera, modeliranje i primjene. Ontologija oblaka točaka. Modeliranje objekata iz oblaka točaka. Trodimenzionalno modeliranje. Integracija s računalnim programima za CAD i GIS. Opažanje s mobilnih platformi. Primjene u hidrografiji i mobilnoj izmjeri. Obrada mjerenja u stvarnom vremenu. Distribuirano računanje. Računalne farme. Primjena izravno prikupljenih podataka. Izrada animacija i simulacija na temelju podataka iz različitih izvora. Izrada on-line geoinformacijskog sustava. Baze prostornih podataka na internetu. Primjena mobilnih uređaja (dlanovnika) za korištenje i prikupljanje prostornih podataka na terenu. Mobilna izmjera, inventarizacija i održavanje objekata, pregled, izvještaji o kritičnim situacijama, analitički GIS i donošenje odluka. Primjene u navigaciji.
Obavezna literatura:
1. Tao & Li (2007): Advances in Mobile Mapping Technology. Taylor & Francis Group, London.
2. Hoffmann-Wellenhof, B., Legat, K., Wieser, M. (2003): Navigation - principles of positioning and guidance. Springer, Wien, New York.
Preporučena literatura:
3. Luhman/Mueller (2006): Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik. Wichman Verlag.
4. Greaves, T., Jenkins, B. (2008): SPAR 2008, Proceedings from the Conference on Existing Conditions Data Acquisition and Management, Houston, Texas.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu