Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kartografske projekcije
Kratica: 36A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači:
Opis predmeta: Opća teorija kartografskih projekcija. Osnovni pojmovi i jednadžbe. Mjerila. Deformacije
dužina, površina i kutova. Elipsa deformacija i glavni pravci. Podjela projekcija. Prijelaz od
uspravnih na poprečne i kose projekcije. Osnovne jednadžbe za konusne, cilindrične,
azimutalne, pseudokonusne, pseudocilindrične i polikonusne projekcije. Izbor projekcije.
Geodetske projekcije. Konformno preslikavanje pomoću analitičkih funkcija. Izometrijske
koordinate. Gauß-Krügerova projekcija. Direktne i inverzne jednadžbe. Konvergencija
meridijana. Mjerila i deformacije. Redukcija duljina i pravaca. Koordinatni sustavi u
Hrvatskoj. Poprečna Mercatorova projekcija. UTM sustav. Transformacija koordinata između
susjednih sustava. Službene kartografske projekcije u Hrvatskoj.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frančula, N.: Kartografske projekcije, Skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2000.
Preporučena literatura:
2. Borčić, B.: Matematička kartografija (Kartografske projekcije), Tehnička knjiga, Zagreb 1955.
3. Borčić, B.: Gauß-Krügerova projekcija meridijanskih zona, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1976.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Diferencijalna geometrija
Položen : Matematička analiza
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu