Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hidrografska izmjera
Kratica: 36A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači:
Opis predmeta: Definicija i djelatnost hidrografije. Elementi oceanografije. Jadransko more. Metode
određivanje položaja na vodi. Klasične metode određivanja položaja. Astronomske metode.
Terestričke metode. Određivanje položaja uz pomoć elektromagnetskih valova. Kružna
metoda. Hiperbolička metoda. Ocjena točnosti za hiperboličke i kružne sustave. Loran-C
sustav. Standardi za hidrografsku izmjeru. Određivanje položaja pod vodom. Osnove
batimetrije. Klasične metode mjerenja dubina. Akustičke metode mjerenja dubina.
Ultrazvučni dubinomjer. Rezolucija dubinomjera. Model snopa pretvarača-odašiljača. Utjecaj
oblika morskog dna na mjerenje dubina. Jednosnopni dubinomjeri. Korekcije mjerenja
dubinomjerom. Kombinirane metode određivanja položaja i dubina. Batimetrijske karte.
Organizacija hidrografske djelatnosti. Međunarodna hidrografska organizacija. Hrvatski
hidrografski institut. Osnove pomorskog prava. Pomorsko dobro. Koncesije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pribičević, B. (2005): Pomorska geodezija. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet.
Preporučena literatura:
2. Lachapelle, de Jong, Scone, Elema (2002): Hydrography. Delft University Press.
3. Ingham, A.E. (1992): Hydrography for the Surveyor and Engineer. Third Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu