Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Kratica: IGUGGOpterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj. Kratka povijest računalne grafike. Pregled razvoja računalne grafike u geodeziji i geoinformatici. Vektorska i rasterska grafika. Sustavi boja. Koncept, mogućnosti i primjena računalno podržanog oblikovanja i projektiranja - CAD. Koordinatni sustavi. Relativne i apsolutne koordinate. Osnovni geometrijski elementi u vektorskoj grafici. Komercijalni i slobodni softveri. Primjena u geodeziji i geoinformatici. Formati pohrane podataka u CAD-u. 2D transformacije rastera i vektora. Georeferenciranje. Mogućnosti proširenja CAD-a korisničkim aplikacijama. Dimenzioniranje. Izgradnja u uređivanje topologije. Inteoperabilnost CAD i GIS sustava. Upoznavanje tehničkih normi i propisa izrade dokumentacije. Osnovni elementi 3D modeliranja. Plohe i volumeni. 3D vizualizacija.

Vježbe:
Upoznavanje s korisničkim sučeljima grafičkih i CAD programa. Ovladavanje osnovnim radom u vektorskim i rasterskim grafičkim programima. Ovladavanje osnovnim radom u AutoCAD-u. Konstrukcija i uređivanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih geometrijskih elemenata u AutoCAD-u. Georeferenciranje rastera. Prevođenje iz rasterskog u vektorski oblik. Napredne konstrukcije i uređivanje dvodimenzionalnih geometrijskih elemenata na primjerima iz geodetske prakse. Kreiranje atributnih blokova. Izgradnja topologije i uređivanje topoloških odnosa. Topološke analize. Izvoz podataka iz CAD-a u bazu podataka. Osnovni elementi u 3D modeliranju. Objektno crtanje. Upotreba stilova u 3D CAD modeliranju. Plohe. Priprema za ispis i mjerila.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu