Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove statistike
Kratica: OSOpterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 15(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove statistike


1. Što je statistika? Vrste statistike/ Varijable
2. Prikupljanje podataka i prikaz (grafično/ tablično)/ frekvencije distribucije/ relativna frekvencija i grafički prikaz
3. Mjere srednje vrijednosti /aritmetička, geometrijska i harmonijska sredina, medijan, mod, kvantili, kvartili, centili/
4. Mjere disperzije /varijanca, standardna devijacija/
5. Vjerojatnost /eksperiment, ishodi i prostor događja; računanje vjerojatnosti; nezavisni događaj; komplementarni događaj; presjek događaja i pravilo produkta/
6. Diskretne i neprekidne slučajne varijable i njihova distribucija
7. Intervalna procjena
8. Statistički testovi
9. Regresijska analiza. Kovarijanca.
10. Korelacija.
11. Primjena interpolacije u geodeziji i geoinformatici.
12. Primjena aproksimacije u geodeziji i geoinformatici.
13. Višestruka regresija.
14. i 15. Satistika, teorija pogrešaka i račun izjednačenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu