Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove zemljišno-knjižnog prava
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Izvođači:
Opis predmeta: Pravni sustav u Republici Hrvatskoj. Pravni sustavi u svijetu. Osnove prava europske unije.
Europsko građansko pravo. Uloga i struktura državne uprave. Funkcije uprave. Lokalna
uprava i samouprava. Sudstvo. Upravni postupak. Zemljišna knjiga. Vlasništvo. Imovinsko
pravo. Stvarno pravo. Založno pravo, hipoteka. Nasljedno pravo. Knjižna prava. Kazneni
zakon. Tržišno natjecanje i zakonodavstvo. Pravne i fizičke osobe. Zaštita autorskih prava.
Internet i računalni kriminalitet. Pravna gledišta elektronskog plaćanja/elektronskog
poslovanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gavella, N., Gliha, I., Josipović, T., Stipković, Z. (1998): Stvarno pravo, Informator, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu