Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Terenska mjerenja
Kratica: 12A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 30(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Đuro Barković
Izvođači:
Opis predmeta: Predavanja:
Organizacija terenskog rada. Prikupljanje podataka o geodetskoj osnovi. Osnove teorije
mjerenja. Klasične metode određivanja koordinata geodetskih točaka. Metode mjerenja
pravaca i kutova. Opažanje pravaca s ekscentričnog stajališta te svođenje istih na centar.
Redukcija pravaca opažanih na ekscentrični signal. Osnove računanja u Kartezijevom
koordinatnom sustavu. Metode mjerenja duljina. Određivanje približnih koordinata lučnim
presjekom te presjekom vanjskih i unutarnjih pravaca. Osnove trilateracije.
Vježbe:
Mjerenje stranica i kutova u trokutu. Račun smjernog kuta i duljine. Lučni presjek. Presjek
vanjskih vizura. Presjek unutarnjih vizura.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benčić, D. (2007): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu