Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad
Kratica: Opterećenje: 150(P) + 150(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Boško Pribičević
Doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Prof. dr. sc. Mira Ivković
Izvođači: Prof. dr. sc. Tomislav Bašić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Mario Brkić ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić ( Vježbe u praktikumu, Predavanja )
Prof. dr. sc. Marko Džapo ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Dubravko Gajski ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zdravko Kapović ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Damir Medak ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Branka Mraović ( Vježbe u praktikumu, Predavanja )
Prof. dr. sc. Gorana Novaković ( Vježbe u praktikumu, Predavanja )
Prof. dr. sc. Miodrag Roić ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Drago Špoljarić ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Doc. dr. sc. Dražen Tutić ( Vježbe u praktikumu, Predavanja )
Doc. dr. sc. Robert Župan ( Vježbe u praktikumu, Predavanja )
Doc. dr. sc. Almin Đapo ( Predavanja )
Krešimir Babić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Luka Babić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Olga Bjelotomić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Mateo Gašparović dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Mira Ivković ( Vježbe u praktikumu )
Doc. dr. sc. Ivka Kljajić ( Vježbe u praktikumu )
Branko Kordić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
dr. sc. Andrija Krtalić ( Vježbe u praktikumu )
Ana Kuveždić Divjak dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
dr. sc. Ante Marendić ( Vježbe u praktikumu )
dr. sc. Ivan Medved ( Vježbe u praktikumu )
Mario Miler dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Dražen Odobašić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
dr. sc. Rinaldo Paar ( Vježbe u praktikumu )
Marko Pavasović dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Ljiljana Pleše dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
dr. sc. Loris Redovniković ( Vježbe u praktikumu )
Sanja Šamanović dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
dr. sc. Hrvoje Tomić ( Vježbe u praktikumu )
Martina Triplat Horvat dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Izrada diplomskog rada na zadanu temu.

Napraviti prezentaciju u svrhu javne obrane diplomskog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu