Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik u funkciji struke
Kratica: 23B01Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: v. pred. Biserka Fučkan Držić
Izvođači: v. pred. Biserka Fučkan Držić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je kroz rad na autentičnim tekstovima iz područja struke upoznati studente sa stručnom terminologijom, tipičnim jezičnim strukturama jezika struke.

Sadržaj predavanja: Izabrani tekstovi koji pokrivaju osnovne opise pojedinih područja struke radi upoznavanja stručne terminologije.

Sadržaj seminara: Vježbe vokabulara, gramatičkih struktura, pisanje sažetaka, izrada seminarskih radnji, načini prezentacije.

Ishodi učenja

- usvajanje vještine čitanja i razumijevanja tekstova na stranom jeziku
- usvajanje vještine vođenja razgovora i rasprava o sadržajima iz određenih područja struke
- usvajanje vještine pisanja seminarskih radova na stranom jeziku i njihovog prezentiranja-

Oblici nastave

- predavanja
- seminari
- konzultacije
- provjera znanja
-e-učenje

Ocjenjivanje

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% seminara.
Dva kolokvija: pismena provjera

Pravo na oslobađanje od usmenog dijela ispita stiče se ukoliko studenti na dva kolokvija postignu rezultat od minimalno 50 % mogućih bodova.

Konačna ocjena određuje se na temelju bodova skupljenih u dva kolokvija. Ukoliko student pristupa usmenom ispitu, konačna ocjena se zaključuje na temelju bodova skupljenih kroz kolokvije, te ocjene dobivene na usmenom ispitu.


- predavanja
- seminari
- konzultacije
- provjera znanja
-e-učenje

Ocjenjivanje

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% seminara.
Dva kolokvija: pismena provjera

Pravo na oslobađanje od usmenog dijela ispita stiče se ukoliko studenti na dva kolokvija postignu rezultat od minimalno 50 % mogućih bodova.

Konačna ocjena određuje se na temelju bodova skupljenih u dva kolokvija. Ukoliko student pristupa usmenom ispitu, konačna ocjena se zaključuje na temelju bodova skupljenih kroz kolokvije, te ocjene dobivene na usmenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fučkan Držić, B.: Technical English in Surveying and Geodesy, Faculty of Geodesy, Zagreb 2001
Preporučena literatura:
2. izabrani materijal iz različitih izvora (Internet, časopisi, priručnici)
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove engleskog jezika struke
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Osnove engleskog jezika struke
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu