Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Topografija
Kratica: 23B03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove geomorfologije. Sastav Zemljine kore. Strukture i rasjedi. Zemljišni oblici nastali
djelovanjem: denudacije, abrazije, fluvijalne erozije. Kraški oblici. Glacijalna i eolska erozija.
Pregled geomorfoloških oblika u Hrvatskoj. Izbor optimalne geodetske metode mjerenja za
izradu modela svakog geomorfološkog oblika. Izohipse i izobate. Reljef podmorja.
Prikazivanje zemljišnih oblika izohipsama ili posebnim znakovima na geodetskim podlogama
krupnih mjerila. Visinski prikazi na geodetskim planovima posebnih namjena. Grafički
programi i topografski znaci u službenoj upotrebi, koji se koriste za prikaz reljefa na
geodetskim podlogama krupnih mjerila (do mjerila 1:5000).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cigrovski-Detelić, B. (2005): Topografija (skripta u rukopisu)
2. Geodetski fakultet Herak, M. (1984): Geologija
Preporučena literatura:
3. Kreiziger, I: Zemljišni oblici
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu