Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktični rad s geodetskim instrumentima
Kratica: 35B01Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 15(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj:

Praktični rad sa preciznim optičkim teodolitima i nivelirima. Mogući izvori pogrešaka pravca
kod teodolita. Rad sa rotacionim laserskim nivelirom. Korištenje elektroničkog nivelira.
Praktični rad sa mjernim stanicama uz uspostavu komunikacije sa računalom.

Ishodi učenja:

Poznavanje instrumentalnih pogrešaka kod teodolita, mjerne stanice i nivelira te njihov utjecaj na rezultate obrade podataka koji se prikupljaju na terenu, prebacuju na računalo i obrađuju te kartiraju.

Oblici nastave:

Predavanja (15×1 sat)
Vježbe u laboratoriju/terenu (15×1 sat)

Uvjeti za dobivanje potpisa:

- nazočnost na 70% nastave
- izrada programa (elaborata)

Ocjenjivanje:

Ispit je kombinacija pismeno/usmeno ispitivanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lasić, Z.: Geodetski instrumenti - vježbe. Interna skripta 2005.
Preporučena literatura:
2. Benčić, D.: Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb 1990.
3. Fialovszky, L.: Surveying Instruments and their Operational Principles. Akademiai Kiado,Budapest 1991.
4. Kahmen, H.: Vermessungskunde (19. izdanje). Walter de Gruyter, Berlin 1997.
5. Deumlich, F: Staiger, R.: Intrumentenkunde der Vermessugstehnik. Herbert Wichmann, Heidelberg 2002.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Izmjera zemljišta
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Izmjera zemljišta
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu