Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Topografska kartografija
Kratica: 35B03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 15(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Izvođači: Igor Birin dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
dr. sc. Vesna Poslončec Petrić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predavanja: Definicija topografske kartografije. Razvitak i zadaće topografske kartografije. Topografske izmjere. Nastanak topografskih karata. Definicije topografske karte. Osnovno o topografskim informacijskim sustavima. Svrha i primjena topografskih karata i TIS-ova. Korisnici topografskih informacija i njihove potrebe. Niz mjerila topografskih karata. Topografski objekti i njihove značajke. Naselja, prometnice, vode, vegetacija, reljef i granice te njihovo prikazivanje na topografskim kartama. Oblikovanje kartografike topografskih karata. Kartografski ključevi za topografske karte. Opća pitanja generalizacije topografskih karata. Točnost topografskih karata. Pregled dosadašnjih topografskih karata za područje RH. Suvremene topografske karte RH ? civilne i vojne. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradi državnih karata. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Službeni topografsko-kartografski informacijski sustav RH (STOKIS). Ustroj topografskog informacijskog sustava RH ? CROTIS. Objektne cjeline, grupe, vrste, atributi.
Vježbe: Izrada isječka topografske karte
Seminarski rad: Istraživanje izrade, održavanja i uporabe topografskih karata te topografskih informacijskih sustava

Ishodi učenja:
- definirati topografsku kartografiju i njenu svrhu i zadatke, te opisati pregled razvitka topografske kartografije i topografskih izmjera te analizirati nastanak topografskih karata na području RH
- opisati Službeni topografsko-kartografski informacijski sustav RH (STOKIS)
- definirati ustroj Topografskog informacijskog sustava RH (CROTIS) i opisati razvoj modela podataka CROTIS (objektne cjeline, grupe, vrste, atributi), te uspostavu Temeljne topografske baze (TTB)
- definirati cilj i ustroj Vojnog informacijskog sustava RH (VoGIS)
- analizirati i argumentirati svrhu i primjenu topografskih karata, te korisnike topografskih informacija i njihove potrebe
- definirati i analizirati topografske objektne cjeline i njihove značajke, te upotrijebiti način njihova prikaza na topografskim kartama u različitim mjerilima, definirati oblikovanje kartografike topografskih karata, te analizirati i upotrijebiti kartografski ključ za topografske karte, definirati metode uporabe i način održavanja topografskih karata
- opisati i analizirati Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradi državnih karata i Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina
- opisati i razlikovati dosadašnje topografske karte za područje RH i suvremene službene topografske karte RH (civilne i vojne)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frangeš, S.: Topografska kartografija. rukopis predavanja,www.geof.hr/kartogra/topografska.pdf
2. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie - Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.
Preporučena literatura:
3. DGU: Topografsko informacijski sustav Republike Hrvatske - CROTIS, Temeljna načela - Katalog objekata. verzija 1.0, Geofoto d.o.o., Zagreb 2000.
4. MORH (2004): VoGIS - Vojni geografski informacijski sustav. Idejni projekt. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2004.
5. http://129.187.175.5/materials/Topo_Karto_I/kartredak.pdf
6. http://129.187.175.5/materials/Topo_Karto_I/textpz.pdf
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Rukovanje geoinformacijama
Položen : Baze podataka
Odslušan : Kartografija
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Odslušan : Kartografija
Položen : Baze podataka
Odslušan : Rukovanje geoinformacijama
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu