Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski instrumenti
Kratica: 11A05Opterećenje: 30(P) + 30(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić
Izvođači: prof. dr. sc. Đuro Barković ( Predavanja )
Goran Jurakić mag. ing. geod. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Sadržaj:

Upoznavanje sa geodetskim instrumentima i priborom. Mjerenja u geodeziji i pogreške
mjerenja. Osnovni optički elementi koji se koriste kod instrumenata. Osnovni dijelovi
instrumenata. Dalekozor, njegove optičke karakteristike, postupak izoštravanja i viziranja.
Utjecaj paralakse na mjerenja. Osnovne karakteristike cijevne i kružne libele. Usvajanje
znanja o teodolitima i nivelirima. Konstruktivna rješenja, instrumentalni uvjeti. Razmatranje
utjecaja pogrešaka pojedinih osi instrumenata na proces prikupljanja podataka. Princip na
kojem se zasniva elektroničko mjerenje duljina. Namjena i korištenje mjerne stanice. Princip
rada GPS prijemnika. Na koji se način može ostvariti "neprekinuti tok geoinformacijskog
podatka". Metode ispitivanja i kontrole geodetskih instrumenata. Važnost prikupljanja
geoinformacija u stvaranju prostornog informacijskog sustava.

Ishodi učenja:

Osnovna znanja o načinu uporabe teodolita, nivelira, daljinomjera, mjernih stanica i GNSS prijamnika. Mjerenje kutnih veličina, visinskih razlika i duljina. Prikupljanje podataka s navedenim instrumentarijem.

Oblici nastave:

Predavanja (15×2 sata)
Vježbe (15×2 sata)

Razina primjene tehnologije e-učenja: razina 1

Uvjeti za dobivanje potpisa:

- nazočnost na 70% nastave predavanja i 100% programa vježbi
- pravodobno izlaženje na 3 kolokvija

Ocjenjivanje:

U semestru se održavaju 3 kolokvija. Maksimalan broj bodova je 100. Prolaz se priznaje s 65 postignutih bodova. Ukoliko student kolokvira sva 3 kolokvija oslobođen je pismenog dijela ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lasić, Z: Predavanja - skripta. Geodetski fakultet, Zagreb,2007.
2. Lasić, Z. Geodetski instrumenti - vježbe. Skripta, Geodetski fakultet Zagreb, 2007.
7. Obavezna literatura iz predavanja i iz vježbi je navedena u opisu literature te se može nabaviti u fotokopiraonici u suterenu fakulteta.
Preporučena literatura:
3. Benčić, D.: Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb 1990.
4. Fialovszky, L.: Surveying Instruments and their Operational Principles. Akademiai Kiado, Budapest 1991.
5. Kahmen, H.: Vermessungskunde. Walter de Gruyter, Berlin 1997.
6. Deumlich, F: Staiger, R.: Intrumentenkunde der Vermessugstehnik. Herbert Wichmann, 2002.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu